Kedves Felhasználók!
2017. március 15-én élve a munkaszüneti nap szabadságával nyílt napot szervezünk 8 óra és 20 óra között, minden egész órai kezdéssel.
Várok minden bátor jelentkezőt, aki egy általa választott időpontban tart egy 10 kérdéses kvízjátékot egy általa összeállított kérdéssorral az alábbi feltételekkel:
- A választott játékkezdés előtt 5 perccel megkapja a kvízer rangot, ezáltal hozzáfér a kvízpanelhez.
- A játék ideje alatt szigorúan betartja a kvíz szabályzatot, annak megfelelően vezeti a játékot.
- Ha a kérdések nem az oldalhoz illőek, vagy nem egyértelműek, nem játszhatóak, a játékot menet közben leállítom.
- Ha az alkalmi kvízmester harmadszor vét a kvíz szabályzat ellen, a játékot menet közben leállítom.
- A játék ideje alatt az alkalmi kvízer pm-ben segítséget kérhet tőlem.
Jelentkezni a kért időpontot is megadva 2017. március 12-én 24 óráig van lehetőség a Staff menüpont alatt részemre küldött üzenettel.
A jelentkezők száma az időpontok miatt korlátozott, azonban a játékosoké korlátlan!


..::csucsu1976::..

--------------------------------------

Google Translate:
Dear Users!
March 15, 2017, enjoy the freedom of a public holiday, organize an open day from 8 to 20 hours, throughout all hours of getting started.
I'm waiting for all the courageous candidate who takes a time of his choice of a 10-question quiz questions in a row it has compiled the following conditions:
- 5 minutes before the start of the game of choice will receive the rank of kvízer, making access to the kvízpanelhez.
- The game has strictly abide by the rules quiz, according to lead the game.
- If the issues are not matching the page or not clear, can not be played, the game I stop the move.
- If the occasional quiz master for the third time violates the Rules Quiz, a game I stop the move.
- The game time for the occasional pm in kvízer ask me for help.
You can apply a date is set for March 12, 2017 is available for 24 hours under the Staff menu message sent to me.
The number of candidates is limited because of the dates, but the players unlimited!


Csucsu1976 .. :: :: ..