Kérjük azon felhasználókat, akiknél több regisztráció van, ennek okát jelezze az adatlapján (testvér, családtag). Ennek hiánya büntetést vonhat maga után.
Please ask users who have multiple registrations to report their reasons (sister, family member) for this reason. Lack of this may result in a punishment.