Megrendezésre kerül hétvégi Játék / Film özön akciónk, melynek keretében csak a Játék és Film kategóriában feltöltött torrenteket díjazzuk!

Kapható bónuszpontok:
Torrent DB: 1.-3. torrentig
Bónusz: 100/db
Összesen: 300 Bónusz

Torrent DB: 4.-6. torrentig
Bónusz: 125/db
Összesen: 375 Bónusz

Torrent DB: 7.-10. torrentig
Bónusz: 150/db
Összesen: 600 Bónusz
(Ez nem azt jelenti, hogy ha feltöltesz 10 torrentet akkor 10*150 bónuszpontot kapsz, hanem 3*100+3*125+4*150 (1275bp) Ezt tessék figyelembe venni.

10 feltöltött torrent esetén + 500 Bp

A jutalom feltételei:

- Max 10 db feltöltéséig jár.
- A torrent mérete eléri az 500MB-ot.
- Legalább 3 letöltőig seedelni kell.
- Csak hibátlan leírásért jár a bónusz.
- Torrentenként jár a bónusz.
- A feltöltött torrenteket a feltöltési szabályzatban feltüntetett sebességgel kell tudnod seedelni. (Amennyiben hamis adatot adsz meg, véglegesen kitiltunk a hétvégi játékokból!)
- Amennyiben alacsony feltöltési sebességgel rendelkezel, csak akkor töltheted fel a következ? torrentet, ha már az el?z? akciós torrentedet minimum 2 ember letöltötte! Aki ezt nem tartja be az nem kap pontot a torrentjeiért! (Ergo a második akciós torrentedet csak akkor töltheted fel ha az elsőt már leszedték, és így tovább a többi torrentnél is. Pl.: Ha 256kbit/s (32KB/s) a feltöltési sebességed akkor addig nem töltheted fel a második akciós torrented amíg 2 ember le nem tölti az els?t)

Amiért nem jár bónusz:

- Ingyenesen letölthet? játékokért(demo, stb..)!
- Hibás torrent leírás és annak nem javítása az akció végéig
- ha valakinek az el?z? két akcióban kiosztott bónuszát le kellett vonni (nem seedelte 3 letöltőig a torrentet vagy törölte a torrentjét)

Az akció Péntek reggeltől (02.10 07:00) vasárnap éjfélig (02.13 23:59) tart!

A Bónuszpontok kedd éjfélig lesznek kiosztva, ha valaki addig nem kapja meg, az ellenőrzi moderátornak jelezze!

-----------------------------------

Google Translate:
Games will be held on a weekend / Film torrential action, only Game & Film category uploaded torrents will be rewarded with a framework!

Bonus Points Available:
Torrent DB: 1st-3rd Torrents
Bonus: 100 / pc
Total: 300 Bonus

Torrent DB: 4th-6th Torrents
Bonus: 125 / pc
Total: 375 Bonus

Torrent DB: 7th-10th Torrents
Bonus: 150 / pc
Total: 600 Bonus
(This does not mean that if you upload torrents 10 10 * 150 bonus points you get, but 100 + 3 * 3 * 4 * 125 + 150 (1275bp) Here this into account.

10 charged in case of torrent + 500bp

Conditions for reward

- Up to 10 charging your running.
- The size reaches 500MB torrent cent.
- At least 3 seed downloader attention.
- Just perfect description, the associated bonus.
- Torrent associated with each bonus.
- The uploaded torrents seed should be able to speed up the upload is stated in the Rules. (If you provide false information or permanently ban the game from the weekend!)
- If you have low upload speed, you can only spend up to the next? torrents when you have to leave? z? Special torrent downloaded your minimum 2 people! Those who do not comply with the torrentjeiért do not get the point! (Ergo, the second discount torrent your only you can upload when the first one has been cleared, and so on the other torrentnél also. Ex .: When 256kbit / s (32KB / s) upload speed it will not fill you up for the second action torrents until 2 man does not load down the first t)

Why not get a bonus:

- Free to download? for the game (demo, etc ..)!
- Faulty torrent description and does not improve by the end of the action
- If someone's close by? Bonus allocated two action had to be down (No 3 seed operated torrent downloader or deleted torrentjét)

The action Friday morning (2:10 7:00) Sunday midnight (2:13 23:59) lasts!

The Bonus Points will be allocated by midnight Tuesday if anyone will not receive any of the checks indicate moderator!