Otwarta rejestracja

Drodzy Użytkownicy,

Od dziś została otwarta rejestracja na TorrentLeech.pl. Poinformujcie o tym fakcie wszystkich znajomych, którzy chcieliby dołączyć do naszej społeczności. Rejestracja nie będzie otwarta długo, a po jej zamknięciu rozdawanie zaproszeń będzie ograniczone do minimum - tylko dla najwyższych rang i za szczególne zasługi. W związku z tym, na dołączenie do TorrentLeech będzie mało czasu - nie przegapcie tego!

W ramach przypomnienia - w związku z otwartą rejestracją, informujemy o kategorycznym zakazie zakładania kilku kont. Wszystkie multikonta będą bezpowrotnie banowane wraz z adresami IP.

Translate

Open registration

Dear members,

From today opened registration for the TorrentLeech.pl. Inform about this fact all the friends who would like to join our community. Registration will not be open long after closing and handing out invitations will be kept to a minimum - only for the highest rank and for special services. Therefore, to join TorrentLeech will be little time - do not miss it! To refresh your memory - due to open registration to announce the establishment of a categorical ban on several accounts. All Multi-accounts will be permanently banned from including IP addresses.