Kære alle,

Vi er nu kommet et stort skridt videre i efterforskningen af de login forsøg der har været på mange brugeres konti.
Vi har stoppet et hul der i værste fald KAN have givet adgang til vores database.
Vi kan fastslå med sikkerhed, at det er yderst usansynligt at nogen har fået deres konti kompromitteret.
Vi råder dog alle som IKKE har skiftet password det sidste år (eller som bruger samme kode som dengang),
om hurtigst muligt, at gøre dette, for at alle får det gjort som de skal.
Vi ved der er ganske få der ALDRIG logger ud, og dermed ikke får skiftet deres password.

Vi beklager den usikkerhed den sidste halvanden uge har skabt,
men lægger samtidig vægt på at ingen af angrebene har båret frugt.
Som tidligere udmeldt, vil gentagne forkerte login forsøg betyde ban af ip,
således at muligheden for at tiltvinge sig adgang, formindskes yderligere.

Husk altid at have en lang kode samt at holde din PC ren! Vi har hævet minimum længden til 10 tegn.
Husk også at NextGen understøtter 2faktor sikkerhed, så din kode + mobil skal bruges ved login.

Med Venlig Hilsen
NextGen Staff

Translate

Dear all, We have come a big step forward in the investigation of login attempts that have been on many users' accounts.

We have stopped a hole at worst MAY have given access to our database.

We can state with certainty that the is extremely usansynligt that someone has had their accounts compromised.

We have, however, all that has NOT changed password the last year (or using the same code as the time), as soon as possible, to do this, that everyone gets it done as they should .

We know there are quite a few who NEVER log out, and thus do not get changed their password.

We regret the uncertainty the last week and a half has created, but also attaches importance that none of the attacks have been successful.

As previously announced, will repeat failed login attempts mean ban by ip, so that the possibility of forced entry, further diminished.

Remember to always have a long code as well as keeping your PC clean! We raised the minimum length of 10 characters.

Remember also that NextGen supports 2faktor security, so your code + mobile to be used at login.

Sincerely NextGen Staff