Datorită faptului că sunteți mulți și aveți o mulțime de întrebări și nelămuriri, ne-am gândit să facem mai uşoară interacţiunea cu voi, în acelaşi timp scăzând timpul în care primiți un răspuns.
Astfel, doresc să anunț introducerea unui sistem de ticketing. Acesta va lua locul FLS-ului în meniu sub numele de Support, FLS-ul fiind în continuare actualizat și accesabil.

Acesta funcționează în felul următor:
Userii cu mute pot să deschidă un ticket/lună;
Userii fără mute pot să aibă maxim 3 tickete deschise în același timp;
În momentul în care primiți un răspuns veți fi înștiințat printr-un PM.

Rules and notes
Asigurați-vă că ticket-ul e creat în categoria adecvată;
Există categoria "Other", însă dacă aveţi nelămuriri care se încadrează în această categorie, căutați întâi pe forum, în FAQ, Rules sau Ghidul Tracker-ului;
Dacă răspunsul la întrebarea dvs. se află în una din secțiunile amintite, ticket-ul dvs. va fi închis direct!
Încercați să formulați întrebarea cât mai concis și simplu;
În caz că nu știți să explicați ceea ce nu merge, un screenshot ajută foarte mult;
Abuzarea acestui sistem prin deschiderea repetată de tickete despre subiecte care nu țin de tracker, la care s-a răspuns deja și/sau răspunsul pentru acestea se găsește în FAQ sau Rules, va fi pedepsită prin mute.

Explicații status
Open - Ticket-ul nu a fost încă preluat de niciun staffer;
Pending - Ticket-ul a fost preluat de către un staffer și așteaptă un răspuns de la acesta;
Answered - Ticket-ul a fost preluat de către un staffer și așteaptă răspuns de la dvs;
Closed - Ticket-ul a fost marcat ca rezolvat.


Google translate:


Because you are many and have a lot of questions and concerns, we decided to make it easier to interact with you, while decreasing the time you receive a response.
Thus, I wish to announce the introduction of a ticketing system. It will take place on FLS's as the Support menu, FLS's still being updated and access.

It works as follows:
Users with the move may open a ticket / month;
Users without relocate within 3 tickets can be opened simultaneously;
When you get an answer you will be notified via a PM.

Rules and notes
Make sure the ticket is created in the appropriate category;
There the category "Other", but if you have concerns that fall into this category, look for the first forum, the FAQ, Tracker Rules and Guidelines;
If the answer to your question lies in one of the sections mentioned, your ticket will be closed directly!
Try to formulate questions as concise and simple;
In case you do not know to explain what goes a screenshot helps a lot;
Abuse of the system by opening the ticket repeated about topics not related to the tracker, the already answered and / or response to this is found in the FAQ or Rules will be punished by the move.

Explanations status
Open - the ticket has not yet picked up any staffer;
Pending - the ticket has been picked up by a staffer and expect an answer from it;
Answered - Ticket site was taken over by a staffer and Waiting for you;
Closed - the ticket was marked as done.