Kérjük azon felhasználókat, akiknél több regisztráció van, ennek okát jelezze az adatlapján (testvér, családtag). Ennek hiánya büntetést vonhat maga után.

Törlésre kerülnek azon felhasználók, akik 13 hete nem léptek be az oldalra! Ha tudod, hogy hosszabb ideig távol leszel, kapcsold be a vakáció módot a profilodban a tracker beállításoknál! A vakáció mód beállítása esetén 175 napig nem törli a rendszer az adott felhasználót. ere figyeljűnk!
Please ask for users who have multiple registrations for this reason on your listing (sister, family member). Lack of this could result in a punishment.


Users who did not enter the site 13 weeks ago will be deleted! If you know that you will be away for a long time, turn on vacation mode in your profile at tracker settings. If the vacation mode is set, the user will not be deleted for 175 days. I'm watching you!